Skip to content
SYMPOSIUM 2022 – Awards

Βραβεία She STEMs 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση επικοινωνήστε στο shestemsgr@gmail.com

Βραβεία: Πληροφορίες & Αιτήσεις

Για δεύτερη χρονιά, το Greek Women in STEM θα απονείμει σε επιστήμονες στην αρχή της σταδιοδρομίας τους πέντε βραβεία των €200 ανά κατηγορία στα πλαίσια του συμποσίου She STEMs, χάρη στις δωρεές των υποστηρικτών μας. Οι υποψήφιες κατηγορίες είναι οι εξής μαζί με τους συναφείς τους κλάδους:

Επιστήμες Ζωής (Ιατρική , Βιολογία, Φαρμακευτική, κλπ)

Επιστήμες Περιβάλλοντος (Γεωλογία , Γεωπονία, Ιχθυοκαλλιέργεια, κλπ)

Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία)

Μηχανική

Τεχνολογία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 30.11.2022, 23:59μμ Ελλάδος.

Όροι συμμετοχής:

 1. Οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι Ελληνίδες πολίτες και να διαθέτουν την ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένουσες στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη.
 2. Οι υποψήφιες θα πρέπει να βρίσκονται το αργότερο 10 έτη από την κατάκτηση του πρώτου πτυχίου (BSc.) Αν υπάρχει ειδικός λόγος για υπέρβαση των 10 ετών, παρακαλώ αναφέρετέ το στο cover letter. (π.χ. Άδεια μητρότητας, ατύχημα, κλπ).
 3. Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί σε τουλάχιστον μία από τις δύο ημέρες του συμποσίου (είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, όταν ανοίξουν οι εγγραφές).
 4. Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη φόρμας εκδήλωσης υποψηφιότητας και να έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες.
 5. Οι υποψήφιες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μόνο μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
 6. Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό (ή αντίστοιχο) πτυχίο.
 7. Επιστήμονες που ήταν νικήτριες προηγούμενες χρονιές δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη.

Βιογραφικό: Αρχείο σε μορφή pdf. Μέγιστος αριθμός σελίδων: 2

Απαραίτητα πεδία:

 • Όνομα/επίθετο, διεύθυνση και ίδρυμα που εργαζονται/φοιτούν.
 • Εισαγωγική παράγραφος σύστασης και εκδήλωσης υποψηφιότητας (μέγιστος αριθμός λέξεων 200).
 • Σπουδές.
 • Εργασιακή Εμπειρία.
 • Λίστα δημοσιεύσεων σε μορφή google scholar, max 5 δημοσιεύσεις (ή ηλεκτρονικό σύνδεσμο, για μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων) ή portfolio στην περίπτωση τεχνολογικών και συναφών κλάδων.
 • Impact (Accomplishments, Awards).

Βαθμολόγηση και επιλογή:

Το Greek Women in STEM δίνει έμφαση σε νέες επιστήμονες με υψηλή δυνατότητα εξέλιξης του κλάδου τους. Πέρα των ελαχίστων τυπικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στους όρους συμμετοχής, οι υποψήφιες θα βαθμολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Εισαγωγική παράγραφος σύστασης και εκδήλωσης υποψηφιότητας (cover letter).
 • Σπουδές: Λαμβάνεται υπ’όψιν η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η κατάκτηση του διδακτορικού διπλώματος.
 • Kινητικότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών
 • Η εντοπιότητα στην Ελλάδα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 • Εργασιακή εμπειρία και εργασιακή κινητικότητα.
 • Δημοσιεύσεις/ portfolio και ο ρόλος στη διεκπεραίωσή τους
 • Διακρίσεις/ Βραβεύσεις/ Κατορθώματα.
 • Συμβολή σε κοινωφελή/εθελοντικά προγράμματα συναφή με τον κλάδο της υποψήφιας.

 

Υποτροφίες: Πληροφορίες & Αιτήσεις

Για πρώτη χρονιά, το Greek Women in STEM θα παραχωρήσει δύο υποτροφίες ύψους €3.500 η καθεμία, σε επιστήμονες που βρίσκονται στα αρχικά τους επαγγελματικά στάδια και εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή, χάρη στη γενναιόδωρη στήριξη της Bayer Hellas. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Έρευνα πάνω στον καρκίνο και συναφείς ειδικότητες.

Γεωργία, ιχθυοκαλλιέργειες, οινοποιία και συναφείς ειδικότητες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 30.11.2022, 23:59μμ Ελλάδος.

Όροι συμμετοχής:

 1. Οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι Ελληνίδες πολίτες και να διαθέτουν την ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένουσες στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη.
 2. Οι υποψήφιες θα πρέπει να βρίσκονται το αργότερο 10 έτη από την κατάκτηση του πρώτου πτυχίου (BSc.) Αν υπάρχει ειδικός λόγος για υπέρβαση των 10 ετών, παρακαλώ αναφέρετέ το στο cover letter. (π.χ. Άδεια μητρότητας, ατύχημα, κλπ).
 3. Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί σε τουλάχιστον μία από τις δύο ημέρες του συμποσίου (είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, όταν ανοίξουν οι εγγραφές).
 4. Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη φόρμας εκδήλωσης υποψηφιότητας και να έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες.
 5. Οι υποψήφιες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μόνο μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
 6. Οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών κατά τη διάρκεια της αίτησης.
 7. Οι νικήτριες θα χρησιμοποιήσουν την υποτροφία για να χρηματοδοτήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κάποιον κύκλο μαθημάτων ή αντιδραστήρια για ένα έργο που σχετίζεται με τον τομέα σπουδών τους.
 8. Στις νικήτριες θα προσφερθεί μια αφιερωματική συνέντευξη που θα δημοσιευτεί στις πλατφόρμες του Greek Women in STEM ώστε να μοιραστούν την εμπειρία τους και να εμπνεύσουν περισσότερες γυναίκες να ασχοληθούν με τους κλάδους STEM.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη.

Βιογραφικό: Αρχείο σε μορφή pdf. Μέγιστος αριθμός σελίδων: 2

Απαραίτητα πεδία:

 • Όνομα/επίθετο, διεύθυνση και ίδρυμα που φοιτούν.
 • Εισαγωγική παράγραφος σύστασης και εκδήλωσης υποψηφιότητας (μέγιστος αριθμός λέξεων 200).
 • Σπουδές
 • Εργασιακή Εμπειρία.
 • Λίστα δημοσιεύσεων σε μορφή google scholar, max 5 δημοσιεύσεις (ή ηλεκτρονικό σύνδεσμο, για μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων) ή portfolio στην περίπτωση τεχνολογικών και συναφών κλάδων.
 • Impact (Accomplishments, Awards).

Πρόταση έργου: (μέχρι 3 σελίδες περιλαμβανομένης της εκτίμησης δαπανών)

 • Το προτεινόμενο project θα πρέπει να μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών της νικήτριας, ιδανικά σε μια σύντομη χρονική περίοδο και το ποσό της υποτροφίας να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν διαφορετικά.
 • Απαραίτητη η περιγραφή του τρέχοντος προβλήματος, το πως η υποτροφία θα συμβάλει στην επιτυχία του project και πως τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα ωφελήσουν το πεδίο σπουδών της νικήτριας.
 • Στην περίπτωση που η υποτροφία θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων της νικήτριας, περιγραφή πως αυτές οι νέες δεξιότητες θα ωφελήσουν την έρευνά της.
 • Παράθεση εκτίμησης δαπανών και επεξήγηση πως θα κατανεμηθεί η υποτροφία σε περίπτωση επιλογής

Βαθμολόγηση και επιλογή:

Το Greek Women in STEM δίνει έμφαση σε νέες επιστήμονες με υψηλή δυνατότητα εξέλιξης του κλάδου τους. Πέρα των ελαχίστων τυπικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στους όρους συμμετοχής, οι υποψήφιες θα βαθμολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί με βάση το θέμα της πρόταση, τα ενδεχόμενα οφέλη στη δουλειά της ερευνήτριας και την δυνατότητα πραγματοποίησης των στόχων της πρότασης.
 • Εισαγωγική παράγραφος σύστασης και εκδήλωσης υποψηφιότητας (cover letter).
 • Kινητικότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών
 • Η εντοπιότητα στην Ελλάδα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 • Δημοσιεύσεις και ο ρόλος στη διεκπεραίωσή τους (project leader, πρώτη ή κύρια συγγραφές κτλ.).
 • Διακρίσεις/ Βραβεύσεις/ Κατορθώματα.
 • Συμβολή σε κοινωφελή/εθελοντικά προγράμματα συναφή με τον κλάδο της υποψήφιας.
Our scholarships are funded by Bayer Hellas. A big thank you to this year's primary donor.

Our scholarships are funded by Bayer Hellas. A big thank you to this year's primary donor.

The SheSTEMs Awards are supported by our partners, hosts, donors and sponsors

SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
SYMPOSIUM 2022 – Awards
elΕλληνικά