Το κόμικ στον φανταστικό κόσμο της Επιστήμης!

Επικοινωνία της επιστήμης με εικόνες και ήρωες