Οι αρχιτέκτονες δε σχεδιάζουν μόνο κτήρια

… συχνά σχεδιάζουν ολόκληρες κοινότητες!